Lối Xưa Mây Ngàn
Register & Login vào LXMN - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Thông Tin (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Chỉ Dẫn (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Register & Login vào LXMN (/showthread.php?tid=1657)Register & Login vào LXMN - AdminLXMN - 10-07-2010 08:15 PM

Cách register & Login vào LXMN

1. Bấm vào Register button

2. Bấm "Agree all the terms" button

3. Enter the username

4. Trước khi bạn enter the email address & password, xin lưu ý các bạn nên turn off bộ gõ tiếng Việt ở dưới cuôi trang (bấm vào nút Tắt) vì email & password có thể tạo nên các dấu tiếng Việt làm sai đi email & password của bạn .

5. Log in vào email account mà bạn đã dùng để register

6. Email của LXMN sẽ tự động gửi đến email mà bạn dùng để register trong vòng 15 phút – Trong email đó có userID and password và link để activate (có thể email nằm trong spam or junk folder)

7. Trong email gửi từ LXMN ; bạn sẽ phải click the link để activate the account của bạn hoặc bạn phải copy the link &
paste it on the Internet page để activate account của bạn

8. Bạn chỉ có thể post hoặc thấy hình trong post sau khi bạn activate the account

9. Nếu bạn không nhận được email từ LXMN , có thể bạn đã enter an invalid email address; xin bạn email cho chúng tôi bằng cách bấm link “contact” ở cuối trang

-------------------------------------------------

Xin lưu ý lúc login vào account của bạn, bạn nên turn off bộ gõ tiếng Việt trước khi enter password.


RE: Register & Login vào LXMN - Da Lat - 09-19-2014 11:52 AM

ADM oi,Da Lat khongvao duoc BEP HONG .Cam on


RE: Register & Login vào LXMN - Mekong - 11-06-2015 06:06 PM

Em vao bep Honb khong duoc Cac Chi oi, giup Em voi


RE: Register & Login vào LXMN - dianethanh - 07-26-2018 01:25 PM

Mấy chi oi sao Dianethanh khong vào Nguthienphong được .làm ơn giúp giùm . Hổm ray khong vao tham may chi duoc minh nho may chi lam .

cám ơn rất nhiều.


RE: Register & Login vào LXMN - khoai nau - 08-27-2018 05:50 PM

admin tại sao không vào được bếp hồng?, có log in.


RE: Register & Login vào LXMN - HANNHAN - 08-28-2018 05:43 PM

Hannhan khong vao duoc ngu thien phong .Xin admin chi dan