Lối Xưa Mây Ngàn
POST HÌNH VÀO FORUM - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Thông Tin (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Chỉ Dẫn (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: POST HÌNH VÀO FORUM (/showthread.php?tid=2063)

Pages: 1 2


POST HÌNH VÀO FORUM - Lan Linh Công Chúa - 08-30-2010 10:33 PM

Upload hình vào forum hiện nay có 2 cách:

1 - upload hình vào 1 website host image, và cho mình direct link vào forum (ex. imageshack, photobucket, v.v.)

hình dưới đây, Lan Linh xài imageshack thử

- trước tiên mình vào website <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

- kế đến nhấn nút browse, chọn file mình muốn upload (**lưu ý, mình có thể chọn nhiều files upload cùng lúc)

- xong bấm nút upload now

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


- sau khi upload xong hình thì screen như sau sẽ hiện ra với nhiều links
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


- mình sẽ highlight 2nd link (direct link), bấm right click, copy

- sau khi copy link đó thì vào forum (chỗ mà các sis muốn post hình) bấm right click, paste

- trước khi bấm submit post thì nhớ type vào ngay đầu cái link code (trước chữ http) [img] và cuối link [/ img](không có space giữa dấu / và chữ img nha)

v.d. link khi nảy Lan Linh copy là <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> thì cái code sẽ là [img]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> img]

xong bấm nút send, thì hình sẽ được show thẳng trong post của mình


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - điên điên - 08-10-2011 07:18 PM

Quote:<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Lan Linh CC ơi !

nhà mới cái khung nào upload thẳng vào hosting của forum
vậy LLCC hả CC?

Như ở nhà cũ thì cái khung hình thứ 6 hay 7 gì đó,mà điên khg thấy ở đây..hihi..giúp điên iiiii!!


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - Lan Linh Công Chúa - 08-10-2011 08:30 PM

nhà này thì chị phải add attachment, xong dùng link của attachment đó -- khi chị bấm new reply, bên dưới khung reply có phần attachments, chị chọn file xong bấm update attachment

nhưng nếu được chị upload qua imageshack dùm em nhen, vì nếu mình upload thẳng vào forum, với thời gian dài (nhiều members, nhiều hình) forum sẽ dùng nhiều bandwidth -- như vậy mỗi lần loading sẽ rất chậm đó chị


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - Hằng - 08-11-2011 06:32 AM

LLCC
Như vậy là làm giống như cũ héng CC . Thanks em Smile


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - Lan Linh Công Chúa - 08-11-2011 11:04 AM

dạ như cũ đó chị, chị Hằng vào được nhà rồi hén !


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - thuytrinh - 08-20-2011 06:21 AM

Hi,Lan Linh Công Chúa,
Vì mắc nợ LLCC chén chè nên mình rất khẩn trương muốn thử post hình,mình dùng Imageshack,nhưng không hiểu tại sao khi phải HIGHLIGHT cái DL thì nó kêu mình SIGN UP & SIGN IN,khi signed xong thì nó bảo là
email&pw của mình không authentic...mình thử mấy ngày cũng không được.Thế là mình đi sign up với Photobucket,nó đòi mình phải đóng tiền....Mình lại đi tìm đường khác và sau một lúc tìm kiếm mình chọn
IMGUR...Bây giờ mình post hình qua web nầy vậy, rất mừng là mình có thể nấu chè cho LLCC được rồi.
Còn 1 thắc mắc nữa mình muốn nhờ LLCC giai thích hộ cho:nếu mình "lấy" hình ,video ở một nơi khác đem
vào Forum thì có bị kêu là "BANDWIDTH BANDIT" không?
Cán Ơn LAN LINH CÔNG CHUÁ thực nhiều


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - Lan Linh Công Chúa - 08-20-2011 07:56 PM

hello chị thuytrinh -- dạo gần đây imageshack bắt mình phải register account với họ thì mới cho mình dùng directlink đó chị ơi, nếu chị post hình qua imgur không có vấn đề và quen với site này thì chị dùng, không sao hết

còn nếu chị lấy hình & video của một website khác mang vào bếp -- em nghĩ tốt nhất mình nên ghi rõ nguồn (cũng như cho credit cho website đó) thì không có vấn đề gì !!! -- còn có một vài website đặc biệt không thích share hình ảnh từ web của mình ra, thì em nghĩ mình cũng nên tôn trọng chủ nhân của web đó, đúng không chị?


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - thuytrinh - 08-20-2011 09:32 PM

Thanks a lot Lan Linh Công Chúa


RE: POST HÌNH VÀO FORUM - Windy - 10-20-2011 08:37 PM

Thu post hinh nha LLCC

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterRE: POST HÌNH VÀO FORUM - tramnhu - 11-03-2013 11:32 PM

Thử post hình= iphone.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
.