Lối Xưa Mây Ngàn
XỬNG CẢI BIÊN - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Bếp Hồng (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Vật Dụng Nhà Bếp (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: XỬNG CẢI BIÊN (/showthread.php?tid=499)XỬNG CẢI BIÊN - maritza - 05-02-2011 09:34 PM

Ideal for cooking large amount of food .

Dùng cái chafer

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterBỏ chân, bỏ ruột, chỉ xài cái vỏ với cái nắp thôi . Kiếm đồ kê lên, đặt 1 cái rack, rồi đặt đồ muốn hấp lên trên, như vầy :

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterLấy mấy cái mini loaf pan bằng ceramic để khỏi bị sét, hư. 4 cái kê là vừa. Hoặc mua ở restaurant supply 1 cái tray như cái food tray mà có lỗ đặt lên .

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterLàm bánh bèo thì kê lên, dùng rack để hơi lên được nhiều .
Khi hấp, dùng 2 stoves, trải cái khăn lên trên 2 cái stove kia, mở nắp ra gác lên đó cho khỏi nhỏ nước


Hấp xôi

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


thay vì hấp làm 2 lần thì hấp 1 lần thôi! Hấp bánh bột lọc thì tha hồ, tại bánh nhỏ, xửng lớn nên hấp một lần cả 7, 8 chục cái. Bánh bèo thì thay vì hấp từng khuôn (muffin) thì hấp được 4 khuôn ! Chưng flan thì được 3 loaf pans một lần .

Kho thịt xong, nêm nếm, nấu sôi trên lò xong, trút vô nồi này đút lò, đậy nắp, để lửa 350F, chừng 1 tiếng là mềm ngon lành .

Dùng để nấu bánh tét số ít trong oven .

Stew cũng bằng cách dùng cái này, vì khi đút lò thì có timer, cho vô lò rồi, để timer, đi ngủ hay đi làm việc khác, mà không phải canh chừng. Còn nấu trên lò thì đâu đi được .


RE: XỬNG CẢI BIÊN - mimosatx - 04-17-2012 09:30 AM

xin hỏi tiếng Mỹ goi là gì vậy? Xin hỏi M mua ở đâu có thể chỉ dùm. THanks M.