Lối Xưa Mây Ngàn
KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Bếp Hồng (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Vật Dụng Nhà Bếp (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... (/showthread.php?tid=5571)KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... - Cafe-Moka - 06-04-2014 08:21 PM

Khuôn pizzelles có thể dùng làm các loại bánh Kep, bánh Quế , bánh tráng nhỏ để cuốn xôi , bánh Đa nhỏ ....

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Hình chạm khắc bên trong[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterRE: KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... - nht42 - 06-11-2014 12:23 PM

khuôn nầy bán ở dâu vậy CM. Thanks


RE: KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... - Cafe-Moka - 06-12-2014 11:07 PM

Thấy mấy sis bên Mỷ hay mua trên Amazon. và hình như các tiệm bán dụng cụ nhà bếp củng có bán .Anh thử vô link dưới đây xem :

http://www.amazon.com/b?node=1090762Moka ở Canada nên phải mua ở mấy tiệm Ý .


RE: KHUÔN PIZZELLES ,BÁNH KẸP ... - maritza - 06-13-2014 05:30 PM

(06-11-2014 12:23 PM)nht42 Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Khuôn này ở Bed bath and beyond cũng có bán đó anh . Tiệm này luôn luôn có 20% coupon . Anh không có coupon thì vô wesite của họ , register thì họ gởi coupon qua e mail cho anh .
Bạn em mới gởi tặng 1 cái , mà họ mua ở amazon . Cũng ngang ngữa giá , nhưng mua ở BBB thì có coupon and no shipping .