Lối Xưa Mây Ngàn
chiết cành ổi - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Thảo Cầm Viên (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: chiết cành ổi (/showthread.php?tid=6160)

Pages: 1 2


chiết cành ổi - philwind - 09-29-2015 12:00 AM

Huh <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>


RE: chiết cành ổi - Cafe-Moka - 10-07-2015 07:15 AM

Moka ở condo nên không có kinh nghiệm về trồng tỉa để bàn luận ... Nhưng rất thích nhìn "tranh không lời " của bạn Phil .
Không cần dài dòng văn tự , nhìn là hiểu ngay làm sao để có cây ổi con .Super !!!
Thanks bạn đả bỏ công làm tranh không lời để giúp cho nhiều nguòi đứng bên ngoài âm thầm học hỏi như Moka Smile .
Thích nhất là idea dùng các đôi vớ củ Th_great_4
Hôm nay chăc là cành đả ra rể , có thêm vài cây ổi con tặng bạn bè phải không Smile


RE: chiết cành ổi - philwind - 10-07-2015 07:33 AM

Smile Thanks Moka,

Cây ổi mới chiết, hy vọng sau 3 tháng sẽ ra rể.
Will be updated next time.


RE: chiết cành ổi - thuytrinh - 11-02-2015 03:51 PM

Phải chi anh Phil ghi "phụ đề" giúp người tối dạ như T hiểu rỏ ràng hơn phải dùng đất loại nào thì thực là tuyệt vời , T chiết cây "mai đỏ " - khi mua ở tiêm Tàu thì họ bảo như thế - nhưng T nghĩ nó là loại Japanese flowering quince - lúc mở cái bọc đất ra , rể đâu chẳng thấy , chỉ thấy vỏ cây liền lại như lúc ban đầu , đúng là thợ chiết cây dỏm Huh


RE: chiết cành ổi - thuytrinh - 11-10-2015 05:08 PM

T mới đọc nơi cái link nầy về cách chiết cây , sẽ làm thử với cây plum Nhật 2 màu trài , vào mùa xuân tới

https://books.google.com/books?id=-UkBAAAAYAAJ&pg=PA168&lpg=PA168&dq=double+pots+methods+propagation&source=bl&ots=oXBCHlmHhK&sig=7Kfi45RBeydgxlCryEECd1GqqTE&hl=en&sa=X&ved=0CC4Q6AEwA2oVChMIoYOPwuqGyQIVgzEmCh0LEgns#v=onepage&q=double%20pots%20methods%20propagation&f=false


Thích kiểu chiết ở page 174

I'm so excited Tongue


RE: chiết cành ổi - philwind - 11-12-2015 04:56 AM

(11-02-2015 03:51 PM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Rolleyes Đất nào xài cũng được, peatmoss, garden soil,potting soil, etc. Chịu khó ngâm đất vài giờ, và cạo cho sạch vỏ trước khi bó đất. Sau cùng, bọc bao nylon cho kín để giữ độ ẩm. Chờ khi nào có nhiều rễ cắt xuống trồng trong chậu nhỏ cho mạnh trước khi chuyển qua chậu lớn hoặc trồng xuống đất.

Pn


RE: chiết cành ổi - philwind - 07-26-2016 08:44 AM

Shy Xuống cành ổi. Sau 10 tháng.
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>


RE: chiết cành ổi - michou - 07-27-2016 12:43 PM

(07-26-2016 08:44 AM)philwind Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
cành ổi ra rể nhiều quá hén ...sẳng sàng cho vào chậu trồng chưa hả anh P.
quên hỏi cây ổi nhà anh P trồng xuống đất hay trong chậu mà lớn quá dậy , mùa đông ko sợ bị lạnh sao.


RE: chiết cành ổi - philwind - 07-29-2016 08:00 AM

Smile Cây ổi trồng dưới đất, còn cây mới chiết thì phải chờ thêm vài tháng nữa thì có thể sang chậu to hơn, hoặc xuống đất.
Pn


RE: chiết cành ổi - philwind - 09-08-2016 09:31 AM

Cool Thêm 2 cành ổi. Sau 11 tháng.

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>