Lối Xưa Mây Ngàn
Kính mời quý bạn mở link xem sách tại Kho Sách Xưa Kính mời quý bạn mở link xem sách - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Lối Xưa Thư Phòng (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Kính mời quý bạn mở link xem sách tại Kho Sách Xưa Kính mời quý bạn mở link xem sách (/showthread.php?tid=6374)Kính mời quý bạn mở link xem sách tại Kho Sách Xưa Kính mời quý bạn mở link xem sách - nht42 - 04-06-2016 06:46 AM

http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoChuaSachCu.htm

Ngày xưa (trước 1975) đọc chừng này cuốn sách quý có khi phải lội cả mấy
tháng trời trên chợ sách cũ Lệ Lợi, lượn lên lượn xuống cả chục bận may
ra mới moi được một vài cuốn sách giá trị trong một rừng sách bạt ngàn,
mừng ơi là mừng, phóng ngay về nhà tắm rửa mát mẻ xong mới ngồi vào bàn
trịnh trọng mở từng trang đọc để cho hả cái công "mò trai đáy biển"

Bây giờ, thời đại internet, chả tốn sức gì, chỉ click một cái ra bao
nhiệu là sách quý tha hồ mà đọc, thích thì thích thật nhưng mất đi nhiều
cái thú như bao bìa cuốn sách vừa mua và trịnh trọng ký lên trang đầu
cuốn sách cùng vài dòng cảm nghĩ trước khi đọc . . . và tìm cho nó một
cái chỗ trên kệ sách cho xứng đáng với giá trị của nó.
RE: Kính mời quý bạn mở link xem sách tại Kho Sách Xưa Kính mời quý bạn mở link xem sách - Cafe-Moka - 04-06-2016 08:24 AM

Thanks anh 42 !
Phone của Moka không mở link trực tiếp được .Nhưng copy & paste thì được Bravo


RE: Kính mời quý bạn mở link xem sách tại Kho Sách Xưa Kính mời quý bạn mở link xem sách - Linda - 12-29-2016 12:24 AM

Không ngờ thư viện Yale có nhiều sách tiếng Việt xưa như vậy. Lúc con gái học ờ trường Cornell , Linda thường vào thư viện nơi lưu trử sách Việt tìm tòi thích thì thôi.

Thx7 anh nht42