Lối Xưa Mây Ngàn
3 cây gừng - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Thảo Cầm Viên (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: 3 cây gừng (/showthread.php?tid=6477)3 cây gừng - philwind - 08-23-2016 11:08 AM

Angel Thanks sis TT for the myoga ginger.
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>


RE: 3 cây gừng - thuytrinh - 09-14-2016 10:20 AM

Hôm nay mang hoa gừng vào "phe phang" đây ....khổ chủ cứ đi "bụi đời" bỏ bê không chăm sóc vậy mà tụi nó cũng sinh sôi nẩy nở thực đáng thương


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Chưa dám "bẻ" vì không nởRE: 3 cây gừng - hoa tim - 09-14-2016 11:14 AM

(09-14-2016 10:20 AM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
wow! Cây gưǹg naỳ lạ qúa và đẹp nưã, cây gưng̀ Ht trồng chỉ là gưng̀ thường thôi.
Có phaỉ hồi trước TT tìm cây hoa Clivia phảỉ không? Ht mơí thấy cây con nó rơt́ haṭ mọc lên , nếu sis thich thì cho Ht biết nha.


RE: 3 cây gừng - philwind - 09-16-2016 03:13 PM

Smile Thêm 1 cây gừng nữa, cardamon.
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>


RE: 3 cây gừng - thuytrinh - 08-26-2017 12:26 PM

Năm nay "gừng" lại nở, .....
Không thấy dáng người xưa ?
Hởi người thân thương củ
Giờ phiêu bạt nơi mô???
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterRE: 3 cây gừng - Cafe-Moka - 08-27-2017 06:48 PM

Gừng này là món hiếm . Nụ hoa cũng là lạ ,dể thương. Chị chưa từng thấy nó thật sự ngoài đời .
Lần này em sẻ làm món gì với hoa gừng mới nở này ? Smile