Lối Xưa Mây Ngàn
Insecured Connection - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Thông Tin (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Thắc Mắc - Góp Ý (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: Insecured Connection (/showthread.php?tid=6593)Insecured Connection - Di2NC - 03-10-2017 10:15 PM

Admin ơi,

Sao từ hôm qua tới nay mỗi lần Di2 log in vô website LXMN là đều có message hiện lên là 'The connection is not secure."
Vậy là sao? Có an toàn cho bà con cô bác log in không? Admin giải quyết dùm nhe!

Thank you so much.


RE: Insecured Connection - AdminLXMN - 03-17-2017 11:31 PM

(03-10-2017 10:15 PM)Di2NC Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Cám ơn bạn nêu thắc mắc
Có thể là do set up của internet connection của internet provier tại chỗ của bạn dùng, thí dụ như nơi public internet connection
Chúng tôi đã check và không thấy có warning message của connection .
Các bạn yên tâm log in vào Lối Xưa Mây ngàn web site.
Lối Xưa Mây Ngàn cám ơn các đóng góp của các bạn