Lối Xưa Mây Ngàn
MÁY XAY GẠO ,NẾP ...ÉP JUICE. - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Bếp Hồng (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Vật Dụng Nhà Bếp (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: MÁY XAY GẠO ,NẾP ...ÉP JUICE. (/showthread.php?tid=6602)MÁY XAY GẠO ,NẾP ...ÉP JUICE. - Cafe-Moka - 03-24-2017 04:13 AM

TUCAN làm sữa đậu nành hay sữa almond bằng máy xay gạo, bã đậu ra khô queo..Xay nếp làm bánh dầy đã lắm. Máy vừa xay gạo lại vừa làm juice extractor được.Máy này TC chạy theo mọi người tậu về từ lâu rồi. Bà con rần rần dùng từ hồi một ngàn chín trăm hồi đó làm mình cũng nhộn nhạo chạy theo. Máy của Đài Loan , tuy hơi low tech nhưng so far TC chưa có điều gì để than phiền về máy cả...

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>