Post Reply 
3 cây gừng
Author Message
Cafe-Moka Offline
Moderator
*****

Posts: 10,468
Joined: Aug 2010
Post: #6
RE: 3 cây gừng
Gừng này là món hiếm . Nụ hoa cũng là lạ ,dể thương. Chị chưa từng thấy nó thật sự ngoài đời .
Lần này em sẻ làm món gì với hoa gừng mới nở này ? Smile
08-27-2017 06:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
3 cây gừng - philwind - 08-23-2016, 11:08 AM
RE: 3 cây gừng - thuytrinh - 09-14-2016, 10:20 AM
RE: 3 cây gừng - hoa tim - 09-14-2016, 11:14 AM
RE: 3 cây gừng - philwind - 09-16-2016, 03:13 PM
RE: 3 cây gừng - thuytrinh - 08-26-2017, 12:26 PM
RE: 3 cây gừng - Cafe-Moka - 08-27-2017 06:48 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)