Post Reply 
Nhà báo Bùi Bảo Trúc qua đời
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 26,242
Joined: Aug 2010
Post: #1
Nhà báo Bùi Bảo Trúc qua đời
Bọ , biết chưa ?

http://www.sbtn.tv/nha-bao-bui-bao-truc-...o-72-tuoi/

Vô cùng tiếc thương ông !

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
12-18-2016 01:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Nhà báo Bùi Bảo Trúc qua đời - maritza - 12-18-2016 01:02 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)