Post Reply 
Insecured Connection
Author Message
AdminLXMN Offline
Administrator
*******

Posts: 68
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: Insecured Connection
(03-10-2017 10:15 PM)Di2NC Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Cám ơn bạn nêu thắc mắc
Có thể là do set up của internet connection của internet provier tại chỗ của bạn dùng, thí dụ như nơi public internet connection
Chúng tôi đã check và không thấy có warning message của connection .
Các bạn yên tâm log in vào Lối Xưa Mây ngàn web site.
Lối Xưa Mây Ngàn cám ơn các đóng góp của các bạn
03-17-2017 11:31 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Insecured Connection - Di2NC - 03-10-2017, 10:15 PM
RE: Insecured Connection - AdminLXMN - 03-17-2017 11:31 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)