Post Reply 
Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Author Message
soccermom3 Offline
BH Member
***

Posts: 31
Joined: Dec 2011
Post: #31
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
(06-03-2020 12:25 AM)ximuoi5 Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
06-03-2020 11:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
dianethanh Offline
BH Member
***

Posts: 122
Joined: Aug 2011
Post: #32
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Thanh long nhà bạn
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
06-04-2020 04:08 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
dianethanh Offline
BH Member
***

Posts: 122
Joined: Aug 2011
Post: #33
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Thanh long nhà mình thì chẳng có trái nào !
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
06-04-2020 04:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ximuoi5 Offline
BH Member
***

Posts: 22
Joined: Oct 2014
Post: #34
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
(06-03-2020 11:55 PM)soccermom3 Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
06-05-2020 04:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ximuoi5 Offline
BH Member
***

Posts: 22
Joined: Oct 2014
Post: #35
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
(06-04-2020 04:08 AM)dianethanh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Thanh long bon sai ma ra trai duoc hay qua, de thuong.
06-05-2020 04:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
dianethanh Offline
BH Member
***

Posts: 122
Joined: Aug 2011
Post: #36
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Trái thanh long như vậy đó mà trái nào cũng gần 1kg đó .
trồng trong chậu mà được như vầy là nhất rồi , Di muốn một chút như vây mà chưa được .
06-05-2020 06:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
dianethanh Offline
BH Member
***

Posts: 122
Joined: Aug 2011
Post: #37
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Trái thanh long như vậy đó mà trái nào cũng gần 1kg đó .
trồng trong chậu mà được như vầy là nhất rồi , Di muốn một chút như vây mà chưa được .
06-05-2020 06:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ximuoi5 Offline
BH Member
***

Posts: 22
Joined: Oct 2014
Post: #38
RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California
Cây thanh long nhà sis Di tốt quá mà sao không ra trái, ngộ hé.
06-05-2020 06:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)