Post Reply 
Bài trí bàn tiệc Thanksgiving với màu sắc mới
Author Message
Kim Mai Offline
Moderator
*****

Posts: 59
Joined: Oct 2010
Post: #1
Bài trí bàn tiệc Thanksgiving với màu sắc mới
Không hẳn cứ là vàng ,cam .....đâu nhé . Các bạn xem youtube này ,có thể dùng idea để bài trí bàn tiệc Thanksgiving thanh nhả .[video=<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/video] Login / Register
11-05-2019 08:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Mai Offline
Moderator
*****

Posts: 59
Joined: Oct 2010
Post: #2
RE: Bài trí bàn tiệc Thanksgiving với màu sắc mới
Thêm some ideas

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
11-06-2019 06:59 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)